ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 43.86

แก็สโซฮอลล์ 95 36.45

แก็สโซฮอลล์ 91 36.18

แก็สโซฮอลล์ อี 20 35.34

แก็สโซฮอลล์ อี 85 32.34

ดีเซล 34.94

ดีเซล บี 7 34.94

ดีเซล บี 20 34.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 46.16

E

ข่าวพลังงาน
Hover Icon
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2565

8 สิงหาคม 2565
2
Hover Icon
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

7 กรกฎาคม 2565
1
Hover Icon
พิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.09 น. :: นางศศิธร สรณถาวรกุล พลังงานจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มาเป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์, นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธี

12 พฤษภาคม 2565
46
Hover Icon
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ)

สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยาได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น.

3 พฤษภาคม 2565
13
Hover Icon
ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน (พฤษภาคม 2565 - กรกฎาคม 2565) รับสิทธิส่วนลดค่าน้ำมันกลุ่มเบนซินในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน ผ่านแอปพลิเคชั่น ”เป๋าตัง” เริ่มใช้สิทธิ 8 พฤษภาคม 2565

3 พฤษภาคม 2565
4
Hover Icon
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2565

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2565

29 เมษายน 2565
30
Hover Icon
โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจโครงการทหารพันธุ์ดี ณ มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา นางศศิธร สรณถาวรกุล พลังงานจังหวัดพะเยา และคณะร่วมรับเสด็จฯ ในโครงการดังกล่าว โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยาได้สนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาด 640 วัตต์ จำนวน 4 ระบบ (งบพัฒนาจังหวัด) เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเพาะปลูก และเป็นต้นแบบการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี

27 เมษายน 2565
2
Hover Icon
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2565

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2565

26 เมษายน 2565
10
Hover Icon
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

8 มีนาคม 2565
32
Hover Icon
ประชาสัมพันธ์ การสมัครลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2565

สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศเปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2565 ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาไม่เกิน 16.30 น.

2 กุมภาพันธ์ 2565
20
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน