ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 47.24

แก็สโซฮอลล์ 95 39.45

แก็สโซฮอลล์ 91 39.18

แก็สโซฮอลล์ อี 20 37.14

แก็สโซฮอลล์ อี 85 36.79

ดีเซล 29.94

EnergyStat.diesel_B7 29.94

ดีเซล บี 20 29.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 40.24

Hover Icon
การสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามโครงการ ลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565-2566 ส่วนที่ 2 (EUI)

จัดการสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามโครงการ ลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565-2566 ส่วนที่ 2 (EUI) วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

19 กรกฎาคม 2566
6
Hover Icon
กิจกรรม ”วันป่าชุมชนแห่งชาติ และวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566”

กิจกรรม ”วันป่าชุมชนแห่งชาติ และวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566”

2 มิถุนายน 2566
12
Hover Icon
พิธีสรงน้ำพระพระเจ้าตนหลวง พ่อขุนงำเมือง และสระเกล้าดำหัวขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยา วันที่ 18 เมษายน 2566

วันที่ 18 เมษายน 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา นำโดยนางศศิธร สรณถาวรกุล พลังงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพระเจ้าตนหลวง พ่อขุนงำเมือง และสระเกล้าดำหัวขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง พ.ศ. 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง วัดศรีอุโมงค์คำ วัดรัตนวราราม วัดลี วัดบุญเกิด วัดโพธาราม และวัดอนาลโยพิทยาราม ตามลำดับ

18 เมษายน 2566
5
Hover Icon
พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และปลัดจังหวัดพะเยา วันที่ 19 เมษายน 2566

วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา นำโดย นางศศิธร สรณถาวรกุล พลังงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และปลัดจังหวัดพะเยา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 หรือวันปี๋ใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

19 เมษายน 2566
16
Hover Icon
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบอุดหนุน)

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบอุดหนุน)

17 กุมภาพันธ์ 2566
22
Hover Icon
กิจกรรมกาแฟยามเช้า วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาฯ

กิจกรรมกาแฟยามเช้า วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาฯ

19 มกราคม 2566
14
Hover Icon
การตรวจราชการ ของ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ณ จังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยา

การตรวจราชการ ของ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ณ จังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยา

16 มกราคม 2566
15
Hover Icon
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2566

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวคำถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นางศศิธร สรณถาวรกุล พลังงานจังหวัดพะเยา นางสางจีรพร ปัญญา นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

17 มกราคม 2566
10
Hover Icon
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2566 นางศศิธร สรณถาวรกุล พลังงานจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นางสาวจีรพร ปัญญา นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และนางสาวอัญชลี จิระดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการพลังงานในระดับชุมชนและการจัดทำโครงการด้านพลังงานในระดับชุมชนกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายประสิทธิ์ ทวีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง เป็นประธานในการสัมมนาฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

4 มกราคม 2566
24
Hover Icon
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

27 ธันวาคม 2565
12
ดูทั้งหมด
Hover Icon
การตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางศศิธร สรณถาวรกุล พลังงานจังหวัดพะเยา และนายวิภาคย์ มะลิขาว วิศวกรปฏิบัติการ ได้ร่วมบูรณาการดำเนินการเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงกับสถานีตำรวจภูธรแม่ใจ ณ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น 10 สถานประกอบการ

14 ธันวาคม 2565
23
Hover Icon
การตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางศศิธร สรณถาวรกุล พลังงานจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ นายวิภาคย์ มะลิขาว วิศวกรปฏิบัติการ ดำเนินการเข้าตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ณ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น 6 สถานประกอบการ

13 ธันวาคม 2565
12
Hover Icon
แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดการจัดเก็บน้ำมันในถังเก็บน้ำมันของสถานีบริการ

แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชนิดการจัดเก็บน้ำมันในถังเก็บน้ำมันของสถานีบริการ

15 กันยายน 2565
32
Hover Icon
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ)

สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยาได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น.

3 พฤษภาคม 2565
25
Hover Icon
ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน (พฤษภาคม 2565 - กรกฎาคม 2565) รับสิทธิส่วนลดค่าน้ำมันกลุ่มเบนซินในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน ผ่านแอปพลิเคชั่น ”เป๋าตัง” เริ่มใช้สิทธิ 8 พฤษภาคม 2565

3 พฤษภาคม 2565
13
ดูทั้งหมด
Hover Icon
ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

19 มกราคม 2566
182
Hover Icon
ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

17 มกราคม 2566
304
Hover Icon
ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

9 มกราคม 2566
681
Hover Icon
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2565

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2565

29 เมษายน 2565
53
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน